Ceník

Vyberte si svůj tarif a množství péče o vaši investici Stříbrný zlatý vip Garantovaný nájem
Zajištění nájemníka zdarma
My jsme vaším najemnikem. Byt pronajmete jednoduše přímo nám a prostě nic neřešíte.
Prověření nájemníka
Spolupráce s jinou RK
Příprava nájemní smlouvy
Vyúčtování energií 1xročně
Exkluzivní inzerce nemovitosti
Upomínky nájemníkům o zaplacení nájemného
Měsíční vybírání nájemného
Nájemné na účtě majitele do 30 dne v měsíci
na další měsíc dopředu
Řešení výpovědí nájemníků
Převzetí bytu zpět od končícího nájemníka
Zajištění nového nájemníka bez výpadku nájemného
Konzultace se správcem zajišťujícím správu bytu
Písemné konzultace s advokátem
Zřízení klientského účtu na webu správy nemovitosti
ON-LINE přístup na klientský účet
Kontrola nepřekračování záloh na energie
Zajištění předání nemovitosti bez účasti majitele
Vyúčtování energií při změně nájemníka
Zastupování majitele na jednáních SVJ
Vybírání a skenování pošty
Převody a přepisy energií bez účasti majitele
Skenování veškerých dokumentů na klientský účet
Kompletní plná moc pro správce na veškeré úkony
bez účasti majitele
Kontrola stavu nemovitosti 1x ročně 2x ročně 3x ročně
Analýza poruch a závad na bytě servisním technikem 500,- korun 300,- korun zdarma
Do 24 hodin od nahlášení závady 500,- korun 300,- korun zdarma
Vystavení potvrzení pro daňové účely 500,- korun 300,- korun zdarma
Měsíční poplatek z inkasovaného nájmu 7% 10% 13% 22%